شهید حسین همدانی

[شهدا]
https://www.teema.ir/shohada/102918/حسین-همدانی

حسین همدانی در سال 1329 از پدر و مادری همدانی الاصل در شهر آبادان زاده شد. پدر او از کارکنان پالایشگاه آبادان بود، که در سال 1332 در بیمارستان شرکت نفت درگذشت. بدین‌ترتی...

شهید محمد کریمی

[شهدا]
https://www.teema.ir/shohada/102543/محمد-کریمی

کریمی، محمد: یکم خرداد ۱۳۴۶، در شهر تاکستان به دنیا آمد. پدرش کاظم، کارگری می‌کرد و مادرش پری نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. کارمند بود. از سوی سپاه پاسدارا...

شهید قدرت الله شهبازی

[شهدا]
https://www.teema.ir/shohada/100423/قدرت-الله-شهبازی

شهبازی، قدرت‌الله: هشتم آبان ۱۳۳۸، در روستای شال از توابع شهر بوئین‌زهرا به دنیا آمد. پدرش فغان، کشاورز بود و مادرش سیده خانم نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت....

شهید رضا علی جعفرخانی

[شهدا]
https://www.teema.ir/shohada/100785/رضا-علی-جعفرخانی

جعفرخانی، رضاعلی: دوم اردیبهشت ۱۳۴۲، در شهر قزوین به دنیا آمد. پدرش میرزا، کشاورزی می‌کرد و مادرش کشور (فوت۱۳۵۵) نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر بود. از...

شهید محسن سلیمی

[شهدا]
https://www.teema.ir/shohada/100734/محسن-سلیمی

سلیمی، محسن: سیزدهم خرداد ۱۳۴۰، در روستای پرچکوه از توابع شهر قزوین به دنیا آمد. پدرش بزرگ و مادرش صفیه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. فروشنده بود. با سپاه پ...

شهید حسن بهتویی

[شهدا]
https://www.teema.ir/shohada/102057/حسن-بهتویی

بهتویی، حسن: پنجم اسفند ۱۳۴۶، در روستای خاکعلی از توابع شهر آبیک به دنیا آمد. پدرش اسماعیل، کشاورزی می‌کرد و مادرش مه‌لقا نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگ...

شهید اباذر جعفری

[شهدا]
https://www.teema.ir/shohada/102094/اباذر-جعفری

جعفری، اباذر: سی‌ام فروردین ۱۳۴۷، در روستای عبدل‌آباد از توابع شهر قزوین به دنیا آمد. پدرش قربانعلی، کارگر بود و مادرش مارال نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. از سوی...

شهید شادپور شکرالهی

[شهدا]
https://www.teema.ir/shohada/101740/شادپور-شکرالهی

شکرالهی، شادپور: پنجم اردیبهشت ۱۳۴۳، در روستای داکان از توابع شهر تاکستان به دنیا آمد. پدرش یوسف، کشاورزی می‌کرد و مادرش زینب نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند....

شهید علی نصیری نجات

[شهدا]
https://www.teema.ir/shohada/101419/علی-نصیری-نجات

نصیری‌نجات، علی: نهم اردیبهشت ۱۳۴۲، در روستای شریف‌آباد از توابع شهر قزوین به دنیا آمد. پدرش کرم و مادرش کبرا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. صافکار بود. ازدو...

شهید محسن زرینی

[شهدا]
https://www.teema.ir/shohada/101708/محسن-زرینی

زرینی، محسن: نوزدهم اسفند ۱۳۴۵، در شهر قزوین به دنیا آمد. پدرش اصغر، فروشنده دام بود و مادرش رقیه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. از سوی سپاه پاسداران در جبه...