شهید رجبعلی بکشلو

[شهدا]
https://www.teema.ir/shohada/102052/رجبعلی-بکشلو

بکشلو رجبعلی: اول خرداد ۱۳۳۸ در شهر تاکستان به دنیا آمد. پدرش غلامرضا، کارگر بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند. ازدواج کرده و دارای یک فرزند دخت...

شهید محمد حسن قدیری

[شهدا]
https://www.teema.ir/shohada/100180/محمد-حسن-قدیری

قدیری، محمدحسن: دوازدهم مهر ۱۳۳۸، در روستای نیکوئیه از توابع شهر تاکستان به دنیا آمد. پدرش حسینعلی، کشاورز بود و مادرش خدیجه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. کارمند...

شهید رحمن قورت بیگلی

[شهدا]
https://www.teema.ir/shohada/102785/رحمن-قورت-بیگلی

قورت‌بیگلی، رحمان: شانزدهم آذر ۱۳۳۰، در روستای حصار از توابع شهر کرج به دنیا آمد. پدرش عزیزالله و مادرش نیم‌تاج نام داشت. در آماد پشتیبانی سپاه پاسداران خدمت و سال ۱۳۴۵...

شهید روح الله باقری کلایه

[شهدا]
https://www.teema.ir/shohada/102340/روح-الله-باقری-کلایه

باقری کلایه، روح الله: نهم شهریور ۱۳۲۹، در دهستان کلایه رودبار الموت از توابع قزوین به دنیا آمد. پدرش محمد و مادرش آرام خانم نام داشت. تا پایان دوره یابتدایی درس خواند....

شهید محمد لشگری

[شهدا]
https://www.teema.ir/shohada/100606/محمد-لشگری

لشگری، محمد: یکم خرداد ۱۳۴۱، در روستای ضیاءآباد از توابع شهر تاکستان به دنیا آمد. پدرش رضا، چاه‌کن بود و مادرش کبرا نام داشت. دانش‌آموز سوم متوسطه در رشته ریاضی بود. از...

شهید جلال جوادی

[شهدا]
https://www.teema.ir/shohada/102103/جلال-جوادی

جوادی، جلال: هفدهم مرداد ۱۳۴۱، در شهر قزوین به دنیا آمد. پدرش باقر، خواربارفروش بود و مادرش مریم نام داشت. تا سوم متوسطه در رشته تجربی درس خواند. میوه و تره بارفروش بود....

شهید صمد شهسواری

[شهدا]
https://www.teema.ir/shohada/102460/صمد-شهسواری

شهسواری، صمد: چهاردهم شهریور ۱۳۴۸، در روستای اورنه از توابع شهر تاکستان به دنیا آمد. پدرش یوسف، کارگری می‌کرد و مادرش قزبس (فوت۱۳۶۰) نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس...

شهید نظام علی حاجی محمدی

[شهدا]
https://www.teema.ir/shohada/102681/نظام-علی-حاجی-محمدی

حاجی‌محمدی، نظامعلی: چهارم اردیبهشت ۱۳۴۵، در روستای قرمزآباد از توابع شهر تاکستان به دنیا آمد. پدرش یدالله، کشاورزی می‌کرد و مادرش صنوبر(فوت۱۳۵۲) نام داشت. خواندن و نوشت...

شهید قطار علی کریمی اوجور

[شهدا]
https://www.teema.ir/shohada/102224/قطار-علی-کریمی-اوجور

کریمی‌اوجور، قطارعلی: بیستم اردیبهشت ۱۳۴۶، در روستای اوجور از توابع شهر اردبیل به دنیا آمد. پدرش کامران، کارگر آسیاب بود و مادرش سکینه نام داشت. تا اول ابتدایی درس خواند...