فردوسی

[دیکشنری]
https://www.teema.ir/dictionary/فردوسی

فردوسی . [ ف ِ دَ / دُو ] (ص نسبی ) منسوب به فردوس که نام شهری است .

حسن فردوسی

[دیکشنری]
https://www.teema.ir/dictionary/حسن-فردوسی

حسن فردوسی . [ ح َ س َ ن ِ ف ِ دَ ] (اِخ )ابن اسحاق بن شرفشاه طوسی مکنی به ابوالقاسم . درگذشته ٔ 416 هَ . ق . صاحب شاهنامه . رجوع به فردوسی شود.

عادل

[دیکشنری]
https://www.teema.ir/dictionary/عادل

عادل . [ دِ ] (ع ص ) داددهنده . ج ، عدول . (منتهی الارب ) (آنندراج ). مقابل فاسق . || مشرک که غیر حق تعالی را به حق برابر و شریک سازد. (مهذب الاسماء). و منه قول امراءة ل...

سارق عادل

[دیکشنری]
https://www.teema.ir/dictionary/سارق-عادل

سارق عادل . [ ؟ دِ ] (اِخ ) از امرای قرن هشتم ، وی در مبادی احوال شحنه ٔ دارالسلام بغداد بود. بعد از آن نوکر سلیمان بیگ شد و روز بروز مهم او ترقی می نمودتا در دوره ٔ سلط...

صاحب عادل

[دیکشنری]
https://www.teema.ir/dictionary/صاحب-عادل

صاحب عادل . [ ح ِ ب ِ دِ ] (اِخ ) وزیر ابوکالیجار مرزبان بن سلطان الدولة بود. بعد از فوت ابوکالیجار پسر وی منصور فولادستون به اغوای مادر خویش صاحب را به قتل رسانید. ال...

عادل آباد

[دیکشنری]
https://www.teema.ir/dictionary/عادل-آباد

عادل آباد.[ دِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان حومه ٔ بخش مرکزی شهرستان شیراز. واقع در چهارهزارگزی جنوب باختری شیراز. این ده در جلگه واقع شده و هوای آن معتدل است و 300 تن سکن...

عادل اول

[دیکشنری]
https://www.teema.ir/dictionary/عادل-اول

عادل اول . [ دِ ل ِ اَوْ وَ ] (اِخ ) لقب سیف الدین ابوبکر ایوبی برادر سلطان صلاح الدین است . رجوع به سیف الدین ابوبکر شود.

عادل صفوی

[دیکشنری]
https://www.teema.ir/dictionary/عادل-صفوی

عادل صفوی . [ دِ ل ِ ص َ ف َ ] (اِخ ) تخلص شاه طهماسب صفوی است . رجوع به طمهاسب شاه اول در این لغت نامه و الذریعه ج 9 ص 663 شود.

امیر عادل

[دیکشنری]
https://www.teema.ir/dictionary/امیر-عادل

امیر عادل . [ اَ رِ دِ ] (اِخ ) به سبکتگین پدر سلطان محمود غزنوی اطلاق میشد. (از تاریخ بیهقی چ فیاض ص 491). رجوع به سبکتگین شود.

احضار معاون سیما و مدیر شبکه سه به شورای نظارت

[فرهنگ و هنر]
https://www.teema.ir/art/television/16379/احضار-معاون-سیما-و-مدیر-شبکه-سه-به-شورای-نظارت

جلسه شورای نظارت بر صداوسیما می‌تواند خیلی از سیاست‌های علی فروغی در شبکه سه را دستخوش تغییرات کند.