متلک پرانی به داور عصر جدید ادامه دارد!

[سرگرمی]
https://www.teema.ir/entertainment/photo-comic/16346/متلک-پرانی-به-داور-عصر-جدید-ادامه-دارد

اظهار نظر عجیب سید بشیر حسینی درباره اجرای پانتومیم یکی از شرکت کنندگان در برنامه تلویزیونی «عصر جدید» که با واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شده، سوژه فت...

برنامه عصر جدید

[فرهنگ و هنر]
https://www.teema.ir/art/television/16302/برنامه-عصر-جدید

مجموعه برنامه "عصر جدید" با موضوع استعدادیابی در حوزه‌های ورزشی، سرگرمی و هنری با اجرای احسان علیخانی در 52 قسمت 70 دقیقه ای به روی آنتن می رود.

عصر

[دیکشنری]
https://www.teema.ir/dictionary/عصر

عصر. [ ع َ ] (ع مص ) فشار دادن ، و به دست خود فشوردن چیزی را. (از منتهی الارب ). افشردن انگور و زیتون و جز آن . (تاج المصادر بیهقی ). افشردن انگور و جز آن و شیره کردن ....

حجة عصر

[دیکشنری]
https://www.teema.ir/dictionary/حجة-عصر

حجة عصر. [ ح ُج ْ ج َ ت ِ ع َ ] (اِخ ) رجوع به حجت عصر شود.

هم عصر

[دیکشنری]
https://www.teema.ir/dictionary/هم-عصر

هم عصر. [ هََ ع َ ] (ص مرکب ) هم زمان . معاصر. که در یک زمان به سر برند.

حجت عصر

[دیکشنری]
https://www.teema.ir/dictionary/حجت-عصر

حجت عصر. [ ح ُج ْ ج َ ت ِ ع َ ] (اِخ ) لقب امام دوازدهم شیعه . حجت قائم . مهدی موعود.

ابناء عصر

[دیکشنری]
https://www.teema.ir/dictionary/ابناء-عصر

ابناء عصر. [ اَ ءِ ع َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) هم زادان . هم عهدان . هم عصران . مردم روزگار.

ولی عصر

[دیکشنری]
https://www.teema.ir/dictionary/ولی-عصر

ولی عصر. [ وَ لی ی ِ ع َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) نگهبان عصر. مرد خدای قائم در عصر و زمان . مولوی در همین مورد گوید: پس به هر عصری ولیی قایم است . رجوع به ولی (از ع ،...

امام عصر

[دیکشنری]
https://www.teema.ir/dictionary/امام-عصر

امام عصر. [ اِ م ِ ع َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) امام زمان . امامی که در روزگار خود مردم را هدایت میکند. || (اِخ ) لقب امام دوازدهم شیعه ٔ امامیه ٔ اثناعشریه . رجوع به...