«قلب پاریس» در آتش ؛ گنبد و سقف کلیسای «نوتردام» از بین رفت

[اخبار]
https://www.teema.ir/news/world/europe/16358/قلب-پاریس-در-آتش-گنبد-و-سقف-کلیسای-نوتردام-از-بین-رفت

رئیس‌جمهور فرانسه با بیان اینکه آتش‌نشان‌ها توانسته‌اند بنای ساختمان کلیسای «نوتردام» را از نابودی کامل نجات دهند ، گفت پاریس پویشی برای جمع‌آوری کمک‌های بین‌المللی و با...